Sprawdź Swoją Wiedzę

Sprawdzian

 

Test wiedzy z obsługi klienta.

 

1. Co należy mówić klientowi gdy ten zapłacił? _____________________________________

2. Kto jest twoim faktycznym pracodawcą? ________________________________________

3. Ceny powinny być: ___________, ____________, ____________, ____________.

4. Która ściana w sklepie jest najważniejsza, gdzie 90% klientów się kieruje po wejściu?

___________________________________________________________________________

5. Gdzie umiejscowione powinno być najlepiej sprzedające się obuwie? ____________________________________, ______________________________________, ____________________________________.

6. Ile średnio osób dowie się o sklepie, że ktoś został tam źle obsłużony? ________________

7. Ilu niezadowolonych z obsługi osób na 100 faktycznie składa skargę? ________________

8. Czy może wrócić do sklepu klient raz źle obsłużony? Nie __  Raczej nie __ Raczej tak __

9. Czy wróci klient źle obsłużony, ale zrekompensowany (zadość uczyniony) za poniesioną     stratę? Nie __     raczej nie __     raczej tak __     tak __

10. Czy może się powtarzać sytuacja nie posiadania reszty w kasie?  Tak __     czasami tak __          raczej nie __     nie__

11. Do sklepu wchodzi 14-latek. Kto pierwszy powinien powiedzieć „dzień dobry”? _______

12. Co należy i co można powiedzieć klientowi, gdy ten wychodzi nic nie kupując? ____________________, _____________________, ________________________________.

13. Jeżeli godziny otwarcia sklepu są np. 11-19, o której powinien się sklep zamknąć? ______

14. Od której powinien być otwarty? ________

15. Co powinien powiedzieć kasjer przyjmując od klienta pieniądze? _____________

16. Co to są ceny psychologiczne? _______________________________________________

17. Jaki procentowo wzrost sprzedaży dają ceny psychologiczne? ____

18. Co jaki czas powinna być zmieniana wystawa w witrynach? ________________________

19. Co jaki czas powinna być wprowadzana nowa promocja? __________________________

20. Co to jest lider cenowy w sklepie? ____________________________________________

21. Jakie obuwie powinno być na wystawie? _______________________________________

22. Wymień przyczyny narzekania klienta: ________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Sprawdź trafność swoich odpowiedzi tutaj