Mercator 2

Słownictwo

 

Dobór słów podczas rozmowy z klientem świadczy o twojej kulturze i buduje u klienta twój wizerunek. Również różne słowa wywołują różne reakcje, często podświadome, które mogą wpłynąć na decyzję klienta.

Poniższe porównanie pozwoli ci zwrócić uwagę na dobór słów i zastąpienie lepszymi.

Pozytywne:

 

Umowa

Zainwestować

Przelew

Prezentacja

 

Słowa które można często używać:

 

Zdrowie

Oszczędność

Słuszny

Dumny

Zaufanie

Bezpieczny/(-ństwo)

Pan/Pani (lub imię)

Łatwy/Łatwość

Nowy

Osiągnięcie

Zysk

Warto

Korzyść

Gwarancja/(-towany)

Prawda

Zasługa

Pozytywny

Sprawdzony

Jakość

Bogactwo

Nowoczesny

Popularny

Oszczędzający czas

Szybki

Doskonały

Pozytywny

Ekonomiczny

Klasa

 

Negatywne:

 

Kontrakt

Kupić

Opłata

Demonstracja

 

Słowa, które powinno się unikać:

 

Stracić/Strata

Problem

Zły/Źle

Decyzja

Odpowiedzialny

Koszt

Spróbować

Poszkodowany

Skrzywdzić

Sprzedać

Ciężko

Przegrać

Płacić

Obawa

Kupić

Sprzedać

Trudny

Szkoda

Strata

Cena

Zobligowany

Zobowiązany

Obowiązek

Krzywda

Zakup

Próba

 

Pomocne słowa:

Elastyczny, Status, Konieczny, Dlaczego, Wzrost, Dziękuję, Proszę, Polecić, Pomoc, Wdzięczny