Zebrania

Poniższe wskazówki uczynią Wasze zebrania bardziej efektywnymi i mniej czasochłonnymi.

 • Grupa powinna być jak najmniejsza – decyduje kryterium „powinien tu być”.
 • Mniejsze grupy osiągają więcej i czynią to w krótszym czasie. Zwykle są również bardziej ukierunkowane.
 • Wszyscy uczestnicy powinni otrzymać porządek obrad z dużym wyprzedzeniem; powinni również znać podstawowy cel zebrania.
 • Organizuj zebrania jedynie, gdy jest to niezbędnie konieczne ponieważ zebrania angażują kilka osób, wymagają przemieszczenia ich oraz czasu na przygotowanie.
 • Zawsze bądź świadomy kosztów odbycia zebrania biorąc pod uwagę czas poświęcony przez jego uczestników, w tym czas osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne.
 • Jasno określ czas rozpoczęcia i czas zakończenia.
 • Wcześniej wybierz przewodniczącego, osoby które dokonają prezentacji oraz tematy do omówienia.
 • Zapoznaj osoby dokonujące prezentacji z tematami, czasem przeznaczonym na każdą prezentację oraz kolejnością wystąpień.
 • Zebrania powinny być ciekawe i nie należy odbywać ich stale według jednego schematu.
 • Czuwaj nad realizacją porządku obrad.
 • Staraj się eliminować, lub przynajmniej ograniczać do minimum rozmowy o sprawach nieistotnych.
 • Zakończ spotkanie, gdy tylko porządek obrad zostanie zrealizowany.
 • Nie przesadzaj z ilością tematów do omówienia. Po zebraniu uczestnicy powinni mieć poczucie osiągnięcia czegoś wspólnie.
 • Nie zezwalaj na wtrącenia. Zaplanuj przerwę – poinformuj sekretarza o czasie, w którym ona się odbędzie, jak również, że wszystkie ważne wiadomości, zapytania i odpowiedzi odbywać się będą w czasie przerwy.
 • Zebrania odbywane przed samym końcem dnia, lub zaraz przed lunchem zwykle trwają krócej.
 • Nie odbywaj zebrań połączonych z lunchem.
 • Zebrania mające odbyć się poza biurem powinny mieć miejsce z samego rana, lub pod koniec dnia.
 • Uczyń jedną osobę odpowiedzialną za pomieszczenie, sprzęt, materiały, usadzenie uczestników.
 • Zebrania mogą być nieformalne, ale efektywne.
 • Należy spisywać protokół z każdego zebrania, który powinien być przekazany uczestnikom jak najszybciej po jego odbyciu. Podjęte decyzje, zaplanowane działania oraz osoby odpowiedzialne powinny być odpowiednio zaznaczone.
 • Dokonuj oceny każdego zebrania pod względem osiągniętych zamierzeń oraz możliwości poprawy.
 • Z zasady każde zebranie powinno być jak najkrótsze. Jeśli zebranie ma trwać całe przedpołudnie, popołudnie czy dzień – zaplanuj kilka krótkich przerw.
 • Zebrania powinny być przyjemne, ale mieć atmosferę biznesową.
 • Zebrania powinny zaczynać się o czasie.
 • Zawsze dzwoń, aby potwierdzić swój udział w spotkaniach, na które zostałeś zaproszony.
 • Każdy uczestnik powinien być przygotowany.
 • Podejmij działanie natychmiast po odbyciu zebrania.
 • Każdy powinien być odpowiedzialny za realizację porządku obrad.
 • Bierz udział tylko w tej części zebrania, która wymaga twojej obecności.
 • Ograniczaj do minimum powtarzanie tych samych tematów.