Przyczyny Reklamacji

Procent firm odpowiadających “tak” na to pytanie

 

44.4%  – niezadowalająca jakość

33.6%  – ewidentna wada produktu

26.9%  – niewłaściwe użytkowanie

10.2%  – niewłaściwa obsługa posprzedażna

9.4%    – przeoczenie przez klienta możliwości wystąpienia wady

3.5%    – zła obsługa

2.9%    – złe warunki przechowywania

1.5%    – niewłaściwe opakowanie

0.9%    – błędy organizacyjne