Reguły Lidera

Co powinien wiedzieć dobry przełożony?

Nie ma przełożonego, który by pamiętał o spełnieniu wszystkich poniższych punktów. Często o czymś zapominamy w „ferworze walki”. Odśwież swoją wiedzę i doświadczenie.

 

1.   Zwołój zebrania regularnie

2.   Nigdy nie obiecuj czegoś, czego nie możesz dotrzymać

3.   Nie obiecuj więcej, niż możesz dostarczyć

4.   Daj klientowi więcej, niż się spodziewa

5.   Obsługując klienta, uważaj na detale

6.   Nie zaniedbuj znaczenia posiadania dobrej recepcjonistki/ty.

7.   Weź odpowiedzialność na siebie za zaniedbania twoich pracowników

8.   Nie odkładaj podejmowania decyzji

9.   Deleguj upoważnienia

10. Daj pracownikom odpowiedzialność i autorytet

11. Egzekwuj od niego odpowiedzialność za rezultaty

12. Powiedz mu, co chcesz osiągnąć, ale pozostaw mu wybór jak to osiągnąć

13. Skoncentruj się na rezultatach, które mają być osiągnięte – nie metody użyte

14. Daj im kredyt uznania za wykonaną pracę

15. Nagradzaj go publicznie

16. Krytykuj go sam na sam

17. Pochwal zanim skrytykujesz

18. Panuj nad emocjami kiedy krytykujesz kogoś

19. Ukryj swoje rozkazy pod przykrywką sugestii lub próśb

20. Nie uogulniaj – bądź konkretny

21. Jeżeli złożyłeś dyspozycję słownie, poproś o jej powtórzenie

22. Podsuń swojemu przełożonemu rozwiązanie a nie problem

23. Zapominaj i przebaczaj

24. Dobrze poinformowany pracownik jest lepszym pracownikiem

25. Zacznij szkolić swojego asystenta, który mógłby Ciebie zastąpić

26. Podejmuj kroki zaprzestania powtarzania się tych samych błędów

27. Regulanie szkol pracowników.